THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

2008年8月26日 星期二

歡迎光臨

歡迎來到我間,雖然係會有啲,針針督督又轉,包你麼病都唔
帮衬我3次以上会有7折!(任简身体任何部分“骨折”)

2008年8月12日 星期二

头头碰着猪

里头係豆沙来的…RM6 两个就真係呃钱…


两头猪

重叠猪

咀咀猪